Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
* de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
* gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
* u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
* de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
* schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Disclaimer

This website is not written by a medical doctor, nor is it meant to replace the services of a medical doctor in any way. It is designed to give you advice on alternative methods that are available to help you get achieve better male orgasms.

It is our advice that you seek the services of a medical doctor, investigate the causes of any health problems you may have, and talk to your doctor regarding the use of any ideas, medications or anything else written in this letter.

By law medical advice can only be given by a (licensed) healthcare professional who understands your problem, condition, treatment and objectives.

The information that I present talks about a variety of male sexuality issues, as a matter of research -- not for you as a patient, and therefore we are not referring to any particular healthcare problem you have.

The U.S. Government has indicated that only a medical doctor (licensed healthcare professional) can give a diagnosis for a medical problem.

Therefore, any information, and any products or treatments mentioned within this research, is only information about available alternative choices that you may choose to mention to your healthcare professional.

If you choose not to consult a doctor and attempt to self-diagnose and/or treat yourself by using the information contained herein or any of the alternative products, ideas, or self-stimulation devices for pleasure, neither the author nor the publisher will be responsible.

We advise you only to implement any program for treatment only after you have consulted with your physician who can monitor your conditional and progress while under his or her treatment.

By virtue of this disclaimer you are not entitled to hold us responsible for any adverse effects you suffer and you may not seek indemnification and you are exercising your own choice of using the information contained herein without seeking care from your personal physician.

Vitamins, nutritional supplements can, on rare occasions, produce adverse side effects. They can adversely react with other supplements and with prescription medications. They also can affect the response of prescription drugs. As with prescribed drugs, long-term effects from supplements are often unknown.

Do not exceed recommended dosages on the container unless it is done under the supervision and direction of your personal physician. If you feel or observe adverse effects stop taking the nutritional supplement immediately and contact your physician.